ศูนย์ข้อมูลข่าว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังเสียงลูกค้า

ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนคุณภาพน้ำสื่อประชาสัมพันธ์เกาะติดข่าวภัยแล้ง
 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถน…  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว  

 • ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลช…  

 • เกาะติดข่าวภัยแล้ง

  เกาะติดข่าวภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง

  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

 • คุณภาพน้ำประปาออนไลน์

  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์  

 • คุณภาพน้ำดิบ

  คุณภาพน้ำดิบ  

 • คลินิกน้ำสะอาด

  คลินิกน้ำสะอาด  

ความรับผิดชอบต่อสังคม


การประปานครหลวง ชูความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 4 ด้าน คือ
ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค
และด้านการพัฒนาจิตสำนึกพนักงาน

สาระเรื่องน้ำ


เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการประปาที่อยากให้คุณได้อ่าน ทั้งบทความ
เกร็ดความรู้ ที่มีประโยชน์และความสนุก ให้คุณได้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา